FLaytout Menu
Alan W. LeFevre Headshot

Alan W. LeFevre

Vedúci člen predstavenstva

Životopis

Alan LeFevre je bývalým Executive viceprezidentom pre financie a finančným riaditeľom Jarden Corporation, popredného dodávateľa spotrebných výrobkov s portfóliom viac ako 120 značiek predávaných po celom svete. Ako člen predstavenstva poskytuje pán LeFevre významné finančné skúsenosti, aby pomohol Herbalife plniť jej poslanie pomáhať ľuďom žiť zdravým a aktívnym životným štýlom.

Predtým, ako sa stal finančným riaditeľom, pôsobil v rokoch 1997 až 2014 na viacerých pozíciách v dcérskej spoločnosti Jarden, Jarden Consumer Solutions, predtým Sunbeam Corporation. V pozícii Executive prezidenta pre prevádzku a finančného riaditeľa dohliadal na účtovníctvo a financie, dodávateľský reťazec, výrobu, zásobovanie, inžinierstvo a informačné technológie Jarden Consumer Solutions.

Alan LeFevre začal svoju kariéru v Arthur Andersen & Co. ako certifikovaný účtovník v roku 1982.

Alan LeFevre s vyznamenaním absolvoval Valparaiso University, kde získal bakalársky titul v odbore Business Administration.