FLaytout Menu
Dr. Richard H. Carmona Headshot

Dr. Richard H. Carmona

Člen predstavenstva

Životopis

Dr. Richard Carmona je prvým oceneným profesorom verejného zdravotníctva na Arizonskej univerzite a profesorom chirurgie a farmaceutickej praxe. Pôsobí aj ako vedúci oddelenia inovácií v oblasti zdravia v Canyon Ranch, ktorá je globálnou spoločnosťou v oblasti zdravia a wellness.

Pred nástupom na Canyon Ranch bol 17. generálnym chirurgom Spojených štátov, potvrdeným Senátom Spojených štátov. Počas niekoľkých desaťročí zastával mnohé vedúce pozície v štátnej správe, akademickom a súkromnom sektore, napríklad ako generálny riaditeľ verejnej nemocnice a systému zdravotnej starostlivosti.

Je členom U.S. Army, vojak špeciálnych jednotiek, ktorý získal bojové vyznamenanie a je tiež vysoko vyznamenaným bývalým policajným dôstojníkom a veliteľom. Za posledné desaťročie a pol pôsobil ako riaditeľ McKesson Corporation, Clorox Company, Axon Enterprises, Better Therapeutics a Herbalife. V rôznych verejných správnych radách predsedal výborom pre nomináciu a správu a bol členom výborov pre riadenie, audit, dodržiavanie predpisov a odmeňovanie. Pôsobil aj v mnohých súkromných správnych radách.

Jeho celosvetová reputácia, vedecký talent, rozmanité skúsenosti s vedením a medzinárodné kontakty z neho robia neoceniteľný prínos pre Herbalife.