FLaytout Menu
Frank Lamberti Headshot

Frank Lamberti

Prevádzkový riaditeľ

Životopis

Frank Lamberti je prevádzkovým riaditeľom Herbalife. Do jeho zodpovednosti patrí dohľad nad celosvetovou prevádzkou, produktovým marketingom a obchodnou analytikou, ako aj nad školeniami a vzdelávaním, globálnymi technologickými službami a digitálnou kanceláriou.

Pred touto funkciou pôsobil ako regionálny prezident pre Severnú a Južnú Ameriku a viedol všetky obchodné, strategické, predajné a marketingové aktivity v regióne, ktorý zahŕňa Severnú, Strednú a Južnú Ameriku. Pôsobil aj ako vedúci personálu a výkonný viceprezident pre skúsenosti Distribútorov a zákazníkov, kde koordinoval prácu výkonného výboru Herbalife a interakciu s predstavenstvom a viedol široký tím zameraný na zavedenie nových nástrojov na zlepšenie skúseností členov a zákazníkov.

Do Herbalife nastúpil v roku 2005 ako viceprezident pre finančné plánovanie a vzťahy s investormi, kde vytvoril túto funkciu a zastával rôzne vedúce funkcie v oblasti financií a prevádzky. Mal tiež celosvetovú zodpovednosť za všetky aspekty finančného plánovania a analýzy a strategického plánovania vrátane prognózovania, rozpočtovania, tvorby cien, kapitálových investícií, rozvoja nových podnikov a nehnuteľností. V celosvetovom meradle viedol funkciu etiky a dodržiavania predpisov Distribútormi, pričom podporoval osvedčené postupy pre činnosť Distribútorov na viac ako 90 trhoch.

Počas 18 rokov pôsobenia v spoločnosti zastával pán Lamberti mnohé vedúce pozície vrátane pozície výkonného viceprezidenta pre Ameriku a celosvetový marketing, pričom úzko spolupracoval s Distribútormi, zákazníkmi a privilegovanými členmi v celom regióne. Ako Senior viceprezident a výkonný riaditeľ pre severnú Áziu spolupracoval s trhovými tímami v Hongkongu, na Taiwane, v Kórei, Japonsku, Macau a s miestnymi lídrami členských spoločností s cieľom dosiahnuť udržateľný rast v regióne.

Pred nástupom do Herbalife zastával riadiace funkcie v oblasti financií, služieb spotrebiteľom a účtovníctva v Sunbeam Corporation, DHL, Rexall Sundown (dcérska spoločnosť Royal Numico N.V.), Precision Response Corporation a Blockbuster Entertainment Corporation.

Pán Lamberti je absolventom Florida Atlantic University, kde získal bakalársky titul v odbore obchodný manažment.