FLaytout Menu
​Rodica Macadrai

Michael Levitt

Člen predstavenstva

​Životopis

Michael Levitt je skúsený finančný manažér s bohatou históriou v oblasti podpory rastu spoločnosti a hodnoty pre akcionárov. Pán Levitt v súčasnosti pôsobí ako predseda spoločnosti Irradiant Partners, LP, ktorá sa zaoberá správou investícií, a je členom riadiaceho a investičného výboru tejto spoločnosti.

Okrem svojich významných finančných skúseností v oblasti spotrebiteľských produktov a znalostí podnikových úverových a investičných trhov má hlboké znalosti o podnikaní spoločnosti Herbalife a zdieľa nadšenie pre víziu spoločnosti, keďže v rokoch 2011 až 2014 pôsobil v predstavenstve spoločnosti Herbalife ako Vedúci člen predstavenstva.

Pán Levitt zastával rôzne výkonné a vedúce funkcie vo viacerých investičných spoločnostiach vrátane Apollo Global Management LLC, Stone Tower Capital LP, Smith Barney Inc. a Morgan Stanley & Co.

Pán Levitt získal bakalársky a doktorský titul na Michiganskej univerzite.