FLaytout Menu
​Rodica Macadrai

Rodica Macadrai

Členka predstavenstva

​Životopis

Rodica Macadrai je Nezávislá Distribútorka Herbalife s vyše 30-ročnými skúsenosťami a ľuďom pomáha žiť ich najlepší život prostredníctvom personalizovanej výživy a podnikateľskej príležitosti. Rodica Macadrai je tiež členkou Chairman’s Club, v ktorom je od roku 2020.

Pôvodom je z Moldavska a venovala sa akademickej kariére, keď objavila produkty Herbalife® a podnikateľskú príležitosť. Obohatilo to jej život a život jej zákazníkov. Pokračovala v budovaní úspešného podnikania na 50 trhoch v Európe, Ázii a Tichomorí, Severnej Amerike a Latinskej Amerike.

Rodica Macadrai sa venuje pomoci druhým a pravidelne školí Nezávislých Distribútorov o podnikaní, produktoch a pridanej hodnote Distribútorov. Jej školenia a obchodná filozofia pomohli tisícom Distribútorov rozvíjať udržateľné podnikanie, podporovať vzťahy so zákazníkmi a rozvíjať silné organizácie.

Ako členka predstavenstva prináša Rodica Macadrai do predstavenstva priame pochopenie a špecifické potreby Nezávislých Distribútorov a poskytuje cenný pohľad na príležitosti rastu.