FLaytout Menu
Maria Otero Headshot

Stephan Gratziani

Prezident

Životopis

Stephan Gratziani je vo svojej funkcii prezidenta zodpovedný za riadenie transformačných zmien a realizáciu strategických iniciatív, ktoré sú kľúčové pre rast predaja spoločnosti. Spolupracuje s vrcholovými manažérmi a priamo dohliada na regionálne vedenie s cieľom zlepšiť programy školenia predaja, podporiť zapojenie Nezávislých Distribútorov Herbalife a identifikovať príležitosti na rast.  

Pred nástupom do Herbalife v auguste 2023 na pozíciu riaditeľa pre stratégiu bol Gratziani 32 rokov Distribútorom a teraz prináša svoje skúsenosti ako podnikateľ s preukázateľnými výsledkami v oblasti globálneho obchodného rastu. Rozšíril svoje podnikanie v Herbalife na 70 trhov v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii; v roku 2010 dosiahol úroveň Chairman's Club a v roku 2018 dosiahol najvyššiu úroveň Distribútora Founder's Circle.

Ako Distribútor bol Gratziani neoddeliteľným členom rôznych výborov pre stratégiu a plánovanie spoločnosti a prináša so sebou silné analytické skúsenosti a inovatívne podnikanie. Aktívne sa podieľal aj na školení Distribútorov po celom svete a svojimi odbornými znalosťami pomáhal Herbalife napĺňať jej poslanie - pomáhať ľuďom žiť čo najlepšie.

Predtým, ako sa v roku 1991 stal Distribútorom, bol Gratziani špičkovým americkým cyklistom, ktorý sa vo veku 19 rokov presťahoval do Francúzska, aby sa stal profesionálnym športovcom. Herbalife objavil vo veku 22 rokov v Paríži a zamiloval si ju a jej poslanie. Je presvedčený, že súčasťou výnimočnosti Herbalife a jej komunity je jedinečný prístup - pomôcť ľuďom zmeniť svoj život v mnohých rôznych oblastiach.