FLaytout Menu
Young latina woman exercising at home using laptop to follow online fitness video tutorial. Copy space. Sport concept.

​​​Bakom vetenskapen​​

Fiit-NS™​

​​Herbalife​ 16 oktober 2023

Denna webbplats och innehållet på den har tagits fram och gjorts tillgängligt enbart i syfte att tillhandahålla utbildningsinformation och får inte behandlas som eller anses vara marknadsföringsmaterial. De uttalanden som görs på webbplatsen har inte granskats av något tillsynsorgan. Informationen om fördelar är specifikt länkad till publicerade vetenskapliga belägg och forskning. Innehållet på denna webbplats får inte länkas till med hyperlänkar, kopieras, reproduceras eller på annat vis spridas, i sin helhet eller delvis. Inga åtgärder som grundar sig i innehållet bör vidtas.

Vad är Fiit-NS™?

Fiit-NS™ är en blandning av polyfenoler som utvunnits ur frukt och grönsaker. Polyfenoler är en typ av fytonäringsämnen, som är en bred kategori för en rad olika ämnen som växter producerar. Dessa ämnen förekommer naturligt i växter och man vet att de är kraftfulla antioxidanter med många hälsofördelar som till exempel att de stödjer ämnesomsättningens hälsa. 

Den blandning av polyfenoler som används i Fiit-NS™ har undersökts i vetenskapliga studier och innehåller botaniska extrakt från grönt te, grapefrukt, vindruvor, svart morot och guarana med vitamin B3 och koffein. Vitamin B3 hjälper till att stödja den energigivande metabolismen samtidigt som det motverkar trötthet och utmattning. Detta kan hjälpa folk må bättre och känna sig friskare.1,2 

Viktigaste fördelarna

Fiit-NS™ fysiologiska roll har undersökts i kliniska prövningar1,2, med positiva resultat.

Hur effektivt Fiit-NS™ är för att förbättra de metaboliska parametrarna och hälsorelaterad livskvalitet har undersökts i två separata kliniska prövningar där 450 mg av antingen Fiit-NS™ eller en placebo gavs två gånger per dag, tillsammans med måltid, vid frukost och lunch till frivilliga med övervikt eller fetma.1,2 De frivilliga råddes att följa en vanlig diet med 30 minuter fysisk aktivitet i veckan.1,2

Studier visar att Fiit-NS™ hjälper till att främja följande hälsofördelar i två olika kategorier:

Vitalitet 

Deltagande i en mer aktiv livsstil, som rapporterades efter att deltagare hade tagit Fiit-NS™, kan också ha bidragit positivt till den hälsorelaterade livskvaliteten och välmåendet, inklusive fysisk funktion och vitalitet.

Förbättrad fysisk funktion och vitalitet rapporterades som den största fördelen för den hälsorelaterade livskvaliteten efter att man hade tagit Fiit-NS™.2 Förbättringar i hälsorelaterad livskvalitet bedömdes med hälsoenkäten Short-Form (SF-36) som mätstandard.  

Energi 

Vitamin B3, i Fiit-NS™, samarbetar med olika polyfenoler och koffein för att hjälpa till att stödja kroppens energigivande metabolism samtidigt som det motverkar trötthet och utmattning.1,2 Detta kan hjälpa folk må bättre och känna sig friskare.1, 2

Ovanstående resultat visar hälsofördelarna med Fiit-NS™ på personer med övervikt och fetma (BMI över 25), då förbättringar rapporterades efter en 12 och/eller 16 veckor lång behandling med två portioner Fiit-NS™ om dagen.1

Hur det fungerar?

Fiit-NS™ innehåller vitamin B3 som samarbetar med utvalda polyfenoler och koffein för att stödja den metaboliska processen genom vilken kroppen omvandlar mat till energi och hjälper till att motverka trötthet och utmattning.

Studier tyder på att växtämnenas antioxiderande och antiinflammatoriska egenskaper hjälper till att stödja hjärthälsan som i sin tur kan förbättra fysisk funktion och vitalitet.1,2 

De naturliga växtämnen som finns i Fiit-NS™ kan anses ingå i en bredare näringsmässig strategi som hjälper till att hantera tillstånd som är kopplade till övervikt och fetma och som påverkar livskvaliteten. Hälsorelaterad livskvalitet avser hur hälsan kan påverka en persons förmåga att utföra dagliga aktiviteter samt det fysiska, mentala och sociala välmåendet. Detta bedömdes med en verifierad hälsoenkät.

Källa

  1. Cases, J., et al., Regular consumption of Fiit-ns, a polyphenol extract from fruit and vegetables frequently consumed within the Mediterranean diet, improves metabolic ageing of obese volunteers: a randomized, double-blind, parallel trial. Int J Food Sci Nutr, 2015. 66(1): p. 120-5.
  2. Romain, C., et al., Sixteen Weeks of Supplementation with a Nutritional Quantity of a Diversity of Polyphenols from Foodstuff Extracts Improves the Health-Related Quality of Life of Overweight and Obese Volunteers: A Randomized, Double-Blind, Parallel Clinical Trial. Nutrients, 2021. 13(2)