FLaytout Menu
Couple in love sitting on a living room floor, playing chess and having fun

​​​Bakom vetenskapen​​

Neumentix™​

​​Herbalife​ 14 oktober 2023

Denna webbplats och innehållet på den har tagits fram och gjorts tillgängligt enbart i syfte att tillhandahålla utbildningsinformation och får inte behandlas som eller anses vara marknadsföringsmaterial. De uttalanden som görs på webbplatsen har inte granskats av något tillsynsorgan. Informationen om fördelar är specifikt länkad till publicerade vetenskapliga belägg och forskning. Innehållet på denna webbplats får inte länkas till med hyperlänkar, kopieras, reproduceras eller på annat vis spridas, i sin helhet eller delvis. Inga åtgärder som grundar sig i innehållet bör vidtas.

Vad är Neumentix™?

Neumentix™ är en naturlig ingrediens som utvinns från speciella typer av grönmynta.1 Dessa växtsorter är rika på polyfenoler som rosmarinsyra och salvianolsyra som tros vara anledningen till att Neumentix™ främjar god kognitiv hälsa.(1, 2) Polyfenoler är kraftfulla ämnen från växter som har en rad olika fördelar för hälsan.(3, 4) De fungerar som antioxidationsmedel och skyddar kroppen genom att neutralisera fria radikaler som kan skada celler.(5–8)

Prekliniska studier tyder på att rosmarinsyra inte bara minskar den oxidativa stressen som orsakar skador på celler utan även kan främja tillväxten av nya neuroner, samt skydda hjärnans befintliga neuroner.(9-15) Den tros även hjälpa nervceller skicka signaler snabbare, vilket kan hjälpa hjärnan fungera mer effektivt. Polyfenolerna i Neumentix™ har testats i kliniska studier och visat sig naturligt främja psykologiska funktioner i vuxna samt kognitionen – vilket är en viktig faktor för en frisk hjärna.(19–21)

Ta reda på mer om hjärnan

Viktiga fördelar

Neumentix™ har för syfte att förbättra den kognitiva och mentala prestationsförmågan genom att främja fokus- och koncentrationsförmågan, reaktionstiden och arbetsminnet, utan att störa sömnen. Studier visar att det finns fördelar för friska unga vuxna samt äldre personer med åldersrelaterade problem med minnet.(19–21)

Effekterna på dessa två åldersgrupper har undersökts. De två åldersgrupperna uppmanades att ta en daglig dos på 900 mg (2 kapslar) Neumentix™ till frukost i 90 dagar.(19-21)

Viktiga fördelar i åldersgruppen 18–50(19, 20)

I en randomiserad dubbelblind klinisk studie i vilken 142 friska och aktiva 18–50-åringar deltog, visade sig Neumentix™ främja reaktiv kvickhet efter 7 dagars användning och förbättra långvarig uppmärksamhet efter 30 dagar.

1. Reaktiv kvickhet

Fördelar som syns efter 7 dagar:

Reaktionstiden och tiden som behövs för att fatta beslut var betydligt snabbare efter att ha tagit Neumentix™ i endast 7 dagar, jämfört med gruppen som fick placebo.

Reaktiv kvickhet inkluderar saker som:

 • Reaktionstid och tiden för att fatta beslut
 • Snabb och oplanerad ändrad hastighet eller riktning
 • Snabba reaktioner

Fördelar som syns efter 30 dagar:

I studien uppskattades resultaten med en apparat (en Makoto II Arena) som mätte prestationerna och kvickheten med ljus och ljudtoner med tre audiovisuella torn. Apparaten är designad för att slås med händer och fötter och reaktionstiden mättes med antalet ”träffar”, vilket mätte både mental och fysisk prestationsförmåga.

 • Efter 30 dagar uppvisade deltagarna som tog Neumentix™ betydligt fler träffar jämfört med de som fick placebo.

 • Neumentix™ visade sig främja den fysiska prestationsförmågan då antalet träffar ökade med 5 %*.

*Beräknat som en förändring från det resultat Neumentix™-gruppen fick före det att tillskott började tas, minus resultatet som placebogruppen fick före det att tillskott började tas.

Vad är reaktiv kvickhet och hur bedömdes den?

Reaktiv kvickhet är en viktig del av prestationsförmågan i sporter och idrotter där deltagarna reagerar snabbt och effektivt på stimulans, ofta i höga hastigheter.(23-25) Det är förmågan att fatta beslut på en bråkdel av en sekund både fysiskt och mentalt och välja åt vilket håll man ska röra sig och hur snabbt.(26)

I den här studien uppskattades den reaktiva kvickheten med en Makoto II Arena. Denna unika träningsapparat uppskattar kognitiv och fysisk prestationsförmåga genom att mäta reaktionstiden ned till millisekunder.(27, 28) Detta är viktigt inom sport och idrott där en millisekund snabbare reaktionstid och beslut kan vara avgörande.(29–31) Men det är inte bara inom sport och idrott där detta spelar roll. Reaktionstiden är även viktig i vardagen – exempelvis när man kör bil eller korsar en väg.(32–35)

Makoto-apparaten använder ljud- och ljussignaler för att testa reaktionstiden, mentalt fokus, koncentrationsförmågan, koordinationen mellan hand och öga och mycket mer genom att kombinera övningar med den beprövade vetenskapen Sensorisk integrationsterapi. 

2. Långvarig uppmärksamhet

Förbättringar i den långvariga uppmärksamheten, jämfört med de som fick placebo, sågs efter att ha tagit Neumentix™ i 30 dagar och blev ännu tydligare efter 90 dagar.

De som tog Neumentix™ visade sig ha 11 % förbättrad långvarig uppmärksamhet efter 90 dagar jämfört med placebogruppen som endast visade en förbättring på endast 1 % efter lika lång tid.

Vad är långvarig uppmärksamhet och hur uppskattades den?

Långvarig uppmärksamhet är viktigt i vardagen och handlar om förmågan att fokusera och koncentrera sig på en särskild uppgift under en längre tid utan att bli distraherad.(22) Att misslyckas med att hålla den här koncentrationen kan vara så trivialt som att man glömmer vad man nyss läst, eller så allvarligt att man tycker det är svårt att vara alert när man kör längre sträckor.

I den här studien uppskattades den långvariga uppmärksamheten med ett kognitivt test (CNS Vital Signs) som ursprungligen utvecklades för NASA för att mäta olika hjärnfunktioner.(36) Testet uppskattar viktiga kognitiva förmågor såsom uppmärksamhet, minne och koncentration genom en rad olika frågor och enklare uppgifter. 

Viktiga fördelar i åldersgruppen 50–70(21)

I en randomiserad, dubbelblind klinisk studie med 90 äldre vuxna mellan 50 och 70 år med åldersrelaterad kognitiv försämring visade det sig att Neumentix™ främjar arbetsminnet och gör det lättare att somna efter att man har tagit det i 90 dagar.

Den här studien tyder även på att Neumentix™ potentiellt kan förbättra vitaliteten och piggheten efter att man vaknat, men vidare forskning behövs för att förstå signifikansen av dessa resultat.

1. Arbetsminnet

Studierna visar att Neumentix™ kan stärka arbetsminnet, eller förmågan att hantera flera uppgifter och olika information samtidigt med upp till 15 %, hos personer med åldersrelaterade problem med minnet, jämfört med de som fick placebo. Det spatiala arbetsminnet, t.ex. förmågan att komma ihåg var man har lagt sina bilnycklar efter ett par minuter, förbättrades med 9 %.

Vad är arbetsminne och hur uppskattades det?

Arbetsminnet är ett system för att under en begränsad tid lagra och hantera den information som krävs för att utföra komplexa kognitiva uppgifter som exempelvis inlärning, resonerande och förståelse.(37)

Exempel på uppgifter som rör arbetsminnet är förmågan att komma ihåg vad någon precis har sagt och att läsa upp det baklänges eller att baka en tårta utan att man råkar ta samma ingrediens två gånger.(37, 38)

I den här studien uppskattades arbetsminnet med ett Cognitive Drug Research System. Detta består av 11 olika test som omfattar uppgifter från att komma ihåg ord och känna igen bilder till att ta in och behandla information.

2. Främjar sömnen

Förbättringar i hur lätt man somnar uppskattades med en enkät angående kvaliteten på sömnen. De som fick Neumentix™ uppgav att de somnade lättare och snabbare på kvällen än de som fick placebo.

För mer information om hjärnans hälsa och tips om hur du håller ditt sinne i form, kolla in mind-wellnesshub.com/sv.

Källor

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.