FLaytout Menu

Vanliga frågor

Har du några frågor? Då har vi svaren. Här finns allt du behöver för att få svar på de vanligaste frågorna om Herbalife.

Our Company
Leaf background

​​Är Herbalife säkert?​

Ja, alla Herbalife-produkter är säkra. Alla Herbalife-produkter är säkra att konsumera efter anvisningarna på etiketten. För att gynna konsumentsäkerheten rekommenderar vi att alla konsumenter med medicinska tillstånd eller kostrestriktioner rådfrågar sin läkare innan de använder produkterna.  

Herbalife är säkert för din hälsa. Det finns inga bevisade kopplingar mellan hepatoxicitet, leversjukdom, njurskador eller hälsorisker och Herbalifes produkter. Alla våra produkter är utformade för att efterleva globala, europeiska och nationella lagar för att säkerställa att de är säkra att använda för friska vuxna personer.

Hur vet jag om Herbalifes produkter är säkra för mig att använda?

Herbalife testar alla produkter både internt och genom tredjeparts certifierande organisationer för att bekräfta att de efterlever regelverk och riktlinjer. Vi testar, testar igen, och testar igen. Herbalife har ett robust globalt system för säkerhetsövervakning efter marknadsintroduktion, som har utsett ansvariga personer som representanter för läkemedelskontroll som samlar in alla negativa biverkningar som påstås vara förknippade med någon av våra produkter, i alla de över 90 länder där vi är verksamma. 

För att hjälpa till att säkerställa global förståelse och efterlevnad av alla policyer och procedurer för övervakning av konsumentsäkerhet erbjuder teamet för global konsumentsäkerhet också regelbunden utbildning till personalen på Herbalifes medlemsservice och annan personal som kan komma att ta emot rapporter om biverkningar.

Vårt team för konsumentsäkerhet

Konsumentsäkerhetsteamet är ett team av hängivna experter inom medicin, hälsa och konsumentskydd som har till uppgift att se till att Herbalife upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna för att skydda våra konsumenter i alla länder världen över.

Vårt branschledande säkerhetsprogram använder avancerad teknik och omfattande analytiska övervakningsmetoder för att hjälpa oss förvandla konsumenternas feedback till kunskap.

Och tack vare det här kan konsumenterna känna sig trygga i vetskapen om att allt vi gör är för att skapa välinformerade produktanvändningsupplevelser, utbildningshjälpmedel och -material om näringssäkerhet, robusta regelverk för riskreducering och givetvis för att bibehålla god produktomsorg genom att följa alla globala bestämmelser för konsumentsäkerhet.