FLaytout Menu

Vanliga frågor

Har du några frågor? Då har vi svaren. Här finns allt du behöver för att få svar på de vanligaste frågorna om Herbalife.

Leaf background

​​Vilka hälsorisker finns det med Herbalife? ​

Det finns inga hälsorisker kopplade till Herbalifes produkter. Innan en produkt börjar säljas så följer den strikta processer som styrs av EU och lokala lagar, regelverk och interna riktlinjer för att garantera att den är säker att konsumera. De här riktlinjerna följs från produktkonceptet hela vägen till förpackningen. Herbalife följer en kvalitetssäkringsguide med 14 steg för att säkerställa att du endast konsumerar de mest högkvalitativa produkterna.  

I de över 90 länder vi är aktiva i har vi dedikerade kvalitetssäkringsteam. De här teamen ser till att alla nya eller befintliga Herbalife-produkter följer alla lokala statliga bestämmelser och regelverk för livsmedel.

Du kanske märker i Herbalifes produktutbud att vissa produkter eller smaker bara finns tillgängliga i Europa och Afrika medan andra produkter och smaker kanske bara finns i USA. Detta beror på de olika regionernas preferenser för smak och ingredienser, men beror också på vår efterlevnad av lokala bestämmelser.

Hur garanterar Herbalife att det inte finns några hälsorisker kopplade till produkterna?

Herbalife har deltagit i flera studier och kliniska prövningar för att säkerställa att våra produkter är helt säkra.  

En studie som gjordes år 2010 av Li >, et al, vid NIH-PubMed fastslog att proteinberikade måltidsersättningar inte medför några negativa effekter på hälsan. Både koster med mycket eller vanlig mängd protein utgjorde inga problem och var hållbara i längden. Det förekom inga förändringar i leverfunktion, njurarnas funktion eller bentäthet baserat på rutinmässiga kliniska granskningar.  

Denna studie visade att både proteinberikade och vanliga koster resulterade i viktnedgången man förväntar sig då en person följer en kost med måltidsersättning under 12 månader.  

Herbalife följer de högsta branschstandarderna för alla våra produkter. Vi har över 300 forskare, läkare och experter på näring, vetenskap och hälsa som outtröttligt arbetar för att garantera att kvalitet är vår högsta prioritet. Vi har också ett ISO 45001-certifikat för en säker arbetsmiljö från NSF-ISR för alla våra tillverkningsanläggningar. 

Herbalifes produkter är säkra för din hälsa. Vi tror att kunskap bara är kraftfullt om man delar med sig av den. Vårt uppdrag är att förbättra näringsvanorna runt om i världen med välsmakande näringsprodukter som är baserade på vetenskap som en del av en balanserad och varierad kost, en hälsosam och aktiv livsstil. Vilket hjälper dig hitta rätt balans med hälsosam näring.