FLaytout Menu

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål? Vi har svarene. Dette er din komplette ressurs for ofte stilte spørsmål om Herbalife.

Man inspecting plants in a farm
Leaf background

​​Hva er helserisikoene knyttet til Herbalife-produkter?​

Det er ingen helserisiko knyttet til Herbalife-produkter. Før et produkt når hyllene, gjennomgår hvert produkt en reise av strenge prosesser som ledes av EU og lokale lover, regelverk og interne retningslinjer for å sørge for at det er trygt å innta. Disse retningslinjene følges fra produktkonseptet og helt frem til det pakkes. Herbalife følger en 14-trinns veiledning for kvalitetssikring for å sørge for at du kun inntar produkter av høyeste kvalitet.  

Vi har dedikerte kvalitetssikringsteam på tvers av de 90+ markedene vi opererer i. Disse teamene sørger for at alle nye eller eksisterende Herbalife-produkter følger alle lokale myndigheters matlover.

Du legger kanskje merke til at på tvers av porteføljen til Herbalife, er det enkelte produkter eller smaker som kun eksisterer i Europa eller Afrika, der andre produkter eller smaker kun eksisterer i USA. Dette er fordi vi forstår at det er preferanser for smaker og ingredienser i forskjellige markedet, og også på grunn av at vi samsvarer med lokale regelverk.

Hvordan sørger Herbalife for at det ikke er noen helserisiko assosiert med produktene deres?

Herbalife har tatt del i flere studier og kliniske undersøkelser for å sørge for at produktene våre er helt trygge.

En studie utført i 2010 av Li Z, et al ved NIH-PubMed konkluderte at måltidserstatninger beriket protein ikke har noen bivirkninger for helsen. Både kosthold med høyt proteininnhold og standard proteininnhold er godt tolererte og bærekraftige. Det var ingen endring i leverfunksjon, nyrefunksjon eller beintetthetsmålinger basert på rutinemessige kliniske vurderinger.

Denne studien viste at kosthold både HP- (høyt proteinberiket innhold) og SP-kosthold (standard proteininnhold) resulterte i et typisk forventet vekttap for en måltidserstatningsplan hos personer i en periode på over 12 måneder.

Herbalife følger de høyeste industristandardene for alle produktene våre. Vi har over 300 forskere, doktorer og eksperter innen ernæring, vitenskap og helse som kontinuerlig jobber med å sørge for at kvalitet er hovedfokuset vårt. Vi har også en ISO 45001 Yrkeshelse og -sikkerhetsstandard fra NSF-ISR på tvers av alle våre produksjonsanlegg.

Herbalife er trygt for helsen din. Vi tror at kunnskap kun har makt dersom den deles. Målet vårt er å forbedre kostholdsvaner over hele verden med velsmakende, vitenskapsbaserte ernæringsprodukter i et balansert og variert kosthold, som en del av en sunn og aktiv livsstil. Hjelper deg finne riktig balanse med god ernæring.