FLaytout Menu

Ofte stilte spørsmål

Har du spørsmål? Vi har svarene. Dette er din komplette ressurs for ofte stilte spørsmål om Herbalife.​

Our Company

​​Kan Herbalife-produkter forårsake leverskade?​

Nei, Herbalife-produkter forårsaker ikke leverskade? Hver dag bruker flere millioner Herbalife-produkter trygt. Ingen kjente hepatotoksiner (også kjent som giftige kjemiske stoffer som skader leveren) har noen gang blitt funnet i produktene våre; det har heller ikke blitt funnet noe endelig bevis på sammenhenger mellom noen av våre produkter, ingredienser og leversykdom.

Det finnes faktisk ikke noe bevis som støtter påstander om at inntak av Herbalife-produkter kan være tilknyttet leverskade eller hepatitt blant tidligere friske personer.

Alle ingrediensene våre er utvunnet fra naturlige kilder. Vårt Korn til næring-program sørger for at alle Herbalife sine ingredienser gjennomgår en krevende undersøkelsesprosessen, underbygget på vitenskapelig forskning. Alle ingrediensene vi i bruker i våre produkter jobber i samsvar med et balansert kosthold og en sunn, aktiv livsstil og støtter kroppens normale funksjon. Våre innovasjons- og produksjonsanlegg har oppnådd en ISO 45001-sertifisering for yrkeshelse og sikkerhetsstandard fra NSF-ISR. 

Finnes det noen sannheter om medisinske påstander angående Herbalife og helsemessige komplikasjoner?

Siden 2005, har 27 myndigheter omkring i verden undersøkt påstander om at Herbalife-produkter kan forårsake leverskader. Beslutningen som fulgte denne undersøkelsen var at det ikke var nødvendig å utføre noen regulerende handling mot Herbalife-produkter ettersom det ikke fantes noe bevis på en sammenheng mellom produktene våre og rapporterte tilfeller av leverskade.

Vårt ekspertteam jobbet tett med statstjenestemenn og klinikere, og ga dem full innsikt og tilgang til produktsaksmapper med produktformler og ingredienser, samt at de proaktivt delte resultatene for uavhengig testing angående produktene renhet og integritet.

Videre har motbevis fra våre vitenskapelige eksperter, samt godt respekterte uavhengige eksperter, har sendt inn og mange har blitt publisert i respekterte, fagfellevurderte journaler ved flere anledninger.